برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست

تقدیم به کسی که کنارم نیست ولی حس بودنش به من شوق زیستن میدهد

برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست

تقدیم به کسی که کنارم نیست ولی حس بودنش به من شوق زیستن میدهد

۶۸ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۳
اسفند

  خواستم خودمو گول بزنم ....


همه خاطراتم رو انداختم یه گوشه ای


و گفتم: فراموش !!!!


یه چیزی ته قلبم خندید و گفت: یادمه !!!!
  • خدایا....!
۲۳
اسفند

یادت باشد دلت که شکست سرت را بگیری بالا 


تلافی نکن، فریاد نزن، .....


دل شکسته گوشه هایش تیز است !!!


  • خدایا....!
۲۳
اسفند

گابریل گارسیا مارکز در بستر مرگ:


اگر پروردگار فرصت کوتاه دیگری برای زندگی کردن به من میداد، 

هر فکرم را به زبان نمیراندم.

اما بیگمان به انچه میگفتم فکر میکردم.

به هر چیزی نه به دلیل قیمت بلکه به دلیل ارزشی که داشت بها میدادم.

کمتر میخوابیدم و بیشتر رویا میبافتم.

راه را از همان جایی ادامه میدادم که دیگران متوقف شده بودند.

ساده لباس میپوشیدم و در افتاب غوطه میخوردم و روح و جسمم را در افتاب پالایش میکردم.

فریاد میزدم که به دلیل پیر شدن نیست که دیگر عاشق نمیشوند بلکه چون عاشق نمیشوند پیر میشوند.

به کودکان بال میدادم اما انها را تنها میگذاشتم تا خود پرواز را بیاموزند.

به سالمندان میگفتم با پیر شدن نیست که مرگ فرا میرسد بلکه با غفلت از زمان حال است.

فریاد میزدم همه میخواهند بر فراز قله کوه زندگی کنند و فراموش کرده اند مهم صعود از قله کوه است.

میگفتم وقتی عاشق میشوی دل بده نه عریانی ات را

و انسان تنها زمانی حق دارد از بالا به پایین نگاه کند که بخواهد افتاده ای را یاری کند.

احساس را بیان کنید و افکارتان را اجرا.

 به آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارن

و .....

دنیا زود تمام میشود....

  • خدایا....!
۲۳
اسفند

 آدمهایى هستند در زندگیتان؛ 

نمی گویم خوبند یا بد..

چگالى وجودشان بالاست...

افکار، 

حرف زدن، 

رفتار،

محبت داشتنشان 

و هر جزئى از وجودشان امضادار است...

یادت نمی رود 

"هستن هایشان را.."

بس که حضورشان پر رنگ است.

ردپا حک می کنند،اینها روى دل و جانت...

بس که بلد ند "باشند"...

این آدمها را، باید قدر بدانى...

وگرنه دنیا پر است از آن دیگرهاى 

بى امضایى که شیب منحنى حضورشان، همیشه ثابت است. . .

بعضی از آدم ها ترجمه شده اند

بعضی از آدم ها فتو کپی آدم های دیگرند.

بعضی از آدم ها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند.

بعضی از آدم ها فقط جدول و سرگرمی دارند

بعضی از آدم ها خط خوردگی دارند

بعضی از آدم ها را چند بار باید بخوانیم تا معنی آنها را بفهمیم

و بعضی از آدم ها را باید نخوانده کنار گذاشت

از روی بعضی از آدم ها باید مشق نوشت و از روی بعضی از آدم ها جریمه....


  • خدایا....!
۲۳
اسفند


درعصر من  ازدواج فقط یک سند است 


 به جای اینکه سند باهم بودنِ "من"و"او"باشد


سندِ باهم بودن دو طایفه و حرفهایشان است...


برگرفته ازکتاب: آرزوهای جاهلیت ما  .

  • خدایا....!
۲۳
اسفند


تا آخر عمرت هم،

 اگه تنها موندی مهم نیست !!!

 فقط نزار به جایی برسی که،

 تو آغوش کسی با یاد کس دیگه ای بخوابی  • خدایا....!
۲۳
اسفند
سال نو میشه و زخم من کهنه تر ....

پس ای زخم، کهنه تر شدنت مبارک   • خدایا....!
۲۲
اسفند


خداوندا...!! 


دستهایم خالی است و دلم غرق در آرزوها


یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا 


دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن
  • خدایا....!
۲۲
اسفند

اگر دروغ رنگ داشت؛ 
هر روز شاید ؛ ده ها رنگین کمان در دهان ما نطفه می بست 
و بیرنگی کمیاب ترین چیزها بود


اگر شکستن قلب و غرور صدا داشت؛ 
عاشقان سکوت شب را ویران میکردند 


اگر غرور نبود؛ 
چشمهایمان به جای لبهایمان سخن نمیگفتند ؛ 
و ما کلام محبت را در میان نگاههای گهگاهمان جستجو نمیکردیم 


اگر دیوار نبود؛ نزدیک تر بودیم ؛ 
با اولین خمیازه به خواب میرفتیم 
و هر عادت مکرر را در میان زندان حبس نمیکردیماگر خواب حقیقت داشت؛ 
همیشه خواب بودیم 
هیچ رنجی بدون گنج نبود ... ولی گنج ها شاید بدون رنج بودند 

اگر همه ثروت داشتند؛ 
دل ها سکه ها را بیش از خدا نمی پرستیدند 
و یکنفر در کنار خیابان خواب گندم نمیدید ؛ 
تا دیگران از سر جوانمردی ؛ 
بی ارزش ترین سکه هاشان را نثار او کنند 
اما بی گمان صفا و سادگی میمرد .... 
اگر همه ثروت داشتند 

اگر عشق نبود 
اگر کینه نبود؛ 
قلبها تمامی حجم خود را در اختیار عشق میگذاشتند 
 
  • خدایا....!
۲۲
اسفند

برای کشف اقیانوس های جدید 


باید جرأت ترک ساحل را داشت. 


این دنیا دنیای تغییر است نه تقدیر . 


.

.

.


با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو 

که در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه با ارزش...
  • خدایا....!